De CX Game is onderdeel van de CX Roadshow waar alle collega’s van alle afdelingen en lokale organisaties aan hebben deelgenomen. Hierdoor is verbinding ontstaan, het belang van CX is duidelijker en de betrokkenheid met elkaar en het onderwerp is vergroot. Dit draagt bij aan het doorbreken van afdeling denken, het creëren van een gezamenlijk doel. En het heeft enthousiasme teweeggebracht; veel collega’s hebben aangegeven actief te willen bijdragen aan het CX programma. De output van de Game wordt gebruikt voor verdere detaillering van bestaande plannen en voor de lokale plannen die samen met de ambassadeurs worden uitgewerkt.

Gerda Swinkels-Legierse

Customer Experience Manager Grodan over de CX Game Changetool